Menu

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt je de algemene voorwaarden van www.booprofessionals.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Boo!professionals . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.
border white

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Boo!professionals is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Boo!professionals.

Boo!professionals streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Boo!professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.booprofessionals.com op deze pagina.

Meer informatie over ons privacybeleid vind je hier.

 

 

Wil je samen marktkansen pakken?

Vraag een gratis consult aan
  • checked circle red

    Leer onze interim marketing professionals kennen en ervaar wat ze kunnen betekenen voor jouw bedrijf.

  • checked circle red

    Ontdek welke kansen onze professionals zien op het gebied van strategie, communicatie en design.

  • checked circle red

    Leer meer over het bouwen van een sterk merk en waar goede marketing aan voldoet. Geheel vrijblijvend.